Žiadosť o prístup

Pre zabezpečenie kvality našej komunity a ochranu dôvernosti informácií v systéme, bude každá žiadosť bez odporúčania aktívneho používateľa ignorovaná.

Podmienka žiadosti o prístup do právnej a investigatívnej sekcie.

Aby sme udržiavali vysokú úroveň kvality komunity a zaručili dôveryhodnosť informácií v našom systéme INVYS, je nevyhnutné, aby sa noví užívatelia zaregistrovali na základe odporúčania od súčasného aktívneho používateľa. Tento prístup nám pomáha zabezpečiť, že noví členovia sú kompetentní, spoľahliví a zdieľajú hodnoty a ambície nášho systému.